Yêu Cầu bảo mật thông tin

Coolbiofuels.com

Chúng Tôi Là Ai?

Địa chỉ website: coolplanetbiofuels.com.

Đây là chính sách quyền riêng tư của Coolplanetbiofuels, một công ty năng lượng tái tạo có trang web tại coolplanetbiofuels.com].

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập trang web, điền vào biểu mẫu, gửi email cho chúng tôi hoặc liên lạc với các bộ phận theo cách khác nhau. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, múi giờ và thông tin về lượt truy cập của bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi hoạt động trên trang web của mình và lưu trữ một số thông tin nhất định. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để đáp ứng các yêu cầu của bạn, cải thiện trang web của chúng tôi và gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị. Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ để cập nhật.

Giải Pháp Năng Lượng Sạch

Cung cấp giải pháp tiết kiệm tài chính và giảm lượng khí thải carbon bằng pin mặt trời, tua-bin gió và các hệ thống năng lượng tái tạo khác.

Sản Phẩm

Pin Mặt trời

Tua Bin Gió

Năng lượng Nhiệt Phân

Company

Về chúng tôi

Con Người

Dự án

Tuyển Dụng

LIên Hệ

Newsletter

Đăng ký nhận thông tin